Novinky | Videa

ARCHEONIC

Video | 26.12.16

AWRIZIS

Video | 14.10.16

DYING PASSION

14.10.16

X-CORE

Video | 13.10.16

ROOT - Kärgeräs - Return From Oblivion

29.09.16

MALIGNANT TUMOUR

Video | 20.09.16

SLAYER

Video | 07.09.16

SUBROSA, SINISTRO v ČR

06.09.16

FEASTEM v ČR

06.09.16

JINJER

Video | 06.09.16

Více

Echoes

Live - nejbližší akce

Dabatáze neobsahuje žádný záznam

Články

Opravdu černá kronika?

Opravdu černá kronika?

Když toho dne, 25. listopadu 1996, vstupovala Jeni Wendorfová do bytu svých rodičů, ani v nejmenším si nedokázala představit, jak hrůzný nález tu na ni čeká. Za několik minut má v obývacím pokoji objevit zohavené tělo svého otce Richarda, brutálně ubitého kovovým páčidlem. Byl zabit ve spánku na vlastní pohovce. Zděšená dívka probíhá bytem a naráží na mrtvolu matky Naomy, zavražděné stejně brutálním způsobem. Opodál se povalují střepy z rozbitého kávového šálku. Policie přijíždí v zápětí. Už první ohledání těl ukazuje, že se nejedná o obyčejnou loupežnou vraždu. Na těle Richarda Wendorfa identifikují forenzní technici několik vypálených značek ve tvaru písmene "V".

Lucie Uchnárová a Elena GujdákováV lednu 2004 nalézá italská policie v lese poblíž města Somma Lombardo mrtvé tělo sedmadvacetileté Mariangely Pezzoty. Byla střelena z pistole do obličeje a pohřbena, stále ještě živá, v mělkém a narychlo vykopaném hrobě.

Sedmnáctého května 2011 odkrývá policie v lesích u slovenského městečka Kysak hroby dvou mladých žen. Ty jsou v zápětí identifikovány jako Lucie Uchnárová a Elena Gujdáková. Obě se staly oběťmi vraha a kanibala Mateje Čurka, smrtelně postřeleného během připraveného policejního zásahu.

Co mají tyto tři případy, vzdálené v čase i prostoru, společného? Jeden neopomenutelný element: temný esoterismus, černou magii, uctívání Satana.

Rod FerellZ dvojnásobné vraždy, spáchané v listopadu 1996 ve floridském Eustisu, byl obviněn a usvědčen Rod Ferell, tehdy šestnáctiletý mladík a člen skupiny teenagerů známých jako "klan upírů." Ferell se sám označil za pět set let starého vampýra jménem Vesago a iniciálou "V" označoval ty, kteří měli co dočinění s jeho "vampýrským covenem." Jako motiv vraždy uvedl Ferell záchranu své kamarádky Heather Wendorfové ze spárů "rodinného pekla".

Matej ČurkoVražda Mariangely Pezzotty byla posledním ze série trestných činů spáchaných okultní skupinou "Satanovy Bestie" z Milána. Členové kultu, který se kromě uctívání Satana a černé magii zhusta věnoval také užívání tvrdých drog, zavraždili jíž v roce 1998 dva ze svých členů, Fabia Tollise a Chiary Marino. Několik dalších podezřelých úmrtí bylo s kultem, reprezentovaným i stejnojmennou deathmetalovou skupinou, spojováno, ačkoliv přímá souvislost nebyla nikdy prokázána.

A konečně, kanibal Matej Čurko, který na internetových chatech vyhledával vážné zájemce o sebevraždu a nabízel jim zprostředkování tohoto posledního úkonu, opatřil pohřebiště zavražděných žen improvizovaným oltářem, přičemž v předchozí elektronické korespondenci s nimi používal mj. přezdívku "Orion 218". Spojení Čurka s esoterickou scénou nebylo prokázáno, není však bez zajímavosti, že kód "218" používá ve své symbolice mezinárodní řád "Chrám černého světla" (Temple of the Black Light), dříve známý jako "Řád misantropních luciferiánů" (Misanthropic Luciferian´s Order), spojený se jménem deathmetalového hudebníka Jona Nödveidta. Tento frontman známé skupiny DISSECTION se roku 1997 spolupodílel na xenofobií motivované vraždě homosexuála ve Švédském Göteborgu, za což strávil sedm let za mřížemi.

frater NemidialA právě Chrám černého světla tvoří pojítko mezi kriminalistickou a religionistickou částí tohoto článku, věnujícímu se tématu okultních skupin, které si svými postoji či jednáním vysloužily krajně kontroverzní pověst. Záměrně nezmiňuji populární organizace, jakými jsou Církev Satanova nebo Sethův Chrám, neboť jejich existenci a obsah doktríny považuji za (v esoterních kruzích) všeobecně známé. Zmíním se o dvou satanistických skupinách, konkrétně o "Chrámu černého světla" a "Řádu devíti úhlů", dále vyjmenuji několik dalších skupin a navrhnu základní typologii satanismu, odlišnou od typologií běžně používaných v médiích. Mám na mysli zejména problematické dělení satanismu podle českého protisektářského aktivisty Prokopa Remeše.

Chrám černého světla byl založen na počátku 90. let a kromě Nödveidtova jména je spjat především se pseudonymem "frater Nemidial", pod nímž se skrývá autor základních spisů kultu, především tzv. "Satanského grimoáru".

Doktrínu Řádu je možné popsat jako "anti-kosmický gnosticismus". Ve středu zájmu stojí univerzální mytické schéma stvoření světa z prvotního chaosu, které je pojímáno jako negativní akt. Cílem řádu je návrat k chaosu, popisovanému jako "akauzální stav" (tzn. stav, v jehož rámci neplatí vztahy příčiny a následku). Tohoto cíle má být dosaženo pomocí meditací a invokací "božstev chaosu," mezi něž patří mimo Satana, potažmo Lucifera, například Kálí, ale také Lilith či Hekaté.

Řád devítí úhlůZa příbuzné hnutí lze označit Řád devítí úhlů ("Order of Nine Angles", zkráceně "O.N.A."), ve středu jehož nauky stojí táž idea akauzálního bytí. Samotná historie této údajně supertajné organizace je obestřena tajemstvím a nepanuje ani stoprocentní jistota, zda se nejedná o pouhou literární fikci. Za zakladatele je považován bývalý neonacista a pozdější konvertita k Islámu (sic!) David Myatt (narozen 1950), ačkoliv řád sám klade svůj vznik do roku 1960. Právě spojení s neonacistickou scénou, stejně jako věroučný systém vycházející z Nietzscheho vize nadčlověka a bizarní praxe, završená údajně rituální sebevraždou vyznavače, učinily z O.N.A. černou ovci ezoterické "rodiny". Zároveň se však zdá, že řád dokázal kontroverzí využít ke zvýšení vlastní popularity a jeho učení v současnosti následuje řada skupin po celém světě.

Bambini di SatanaŘadu dalších skupin skutečně či údajně spojených se satanismem nalezneme paradoxně v silně křesťanské Itálii, zejména její severní části. Kromě zmiňovaných "Satanových Bestií", které se dopustily závažné trestné činnosti včetně vražd, se jedná o skupiny uzavřené do sebe a své okolí příliš neovlivňující.

Policejní vyšetřování skupiny Bambini di Satana Luciferiani z Bologni nedospělo k žádnému konkrétnímu výsledku. Přesto představují "Satanovy děti" jednu z nejznámějších italských satanistických skupin, a to zejména pro svou rituální praxi plnou výstředních gest, krvavé symboliky a především nevázaného sexu. Základ učení představuje tzv. "Pekelné evangelium" (Vangeli Infernale), jehož prvním bodem je, podobně jako v případě LaVeyova Satanského devatera, oslava hříchu a neřesti.

Krvavé rituály, během nichž však nedochází k ohrožení na životě, provozuje i bratrstvo Confraternita Luciferiana. Za zmínku stojí ženské řády Ierudole di Ishtar a Covi Lilithiani. O jejich struktuře, učení ani praxi však bohužel není téměř nic známo.

Církev AzazelovaPoslední, velkou a celosvětovou organizaci, o níž se zmíním, je Církev Azazelova, kterou založila a vede americká satanistka Diane Vera. Základní nauku lze označit za "polyteistický satanismus". Náplní praxe je uctívání vybraných božstev, známých z řady různých náboženských tradic. Ve středu stojí deklarovaný konflikt mezi bohem Jahvem a "padlým andělem" Azazelem (postava známá z apokryfní hebrejské Knihy Henochovy), přičemž sympatie členů se, pochopitelně, nacházejí na Azazelově straně. Církev Azazelova v praktickém životě hlásá náboženskou i osobní svobodu a žádné kontroverzní obřady neprovozuje.

Závěr článku je, jak přislíbeno, věnován nástinu typologie satanismu ze serióznější perspektivy, než jakou představují většinové, zhusta ideologicky podmíněné odsudky. Domnívám se, že lze definovat tyto základní podoby satanismu: teistický (spirituální) satanismus a ateistický (agnostický) satanismus.

LaVeyův satanismusSkupiny teistického satanismu, pod nějž lze zařadit prakticky všechny zde vyjmenované skupiny, pak je možné dále dělit na velké, organizované řády a spontánně vznikající kulty. Zejména v případě malých, izolovaných skupinek, tvořených často velmi mladými členy, dochází výjimečně k páchání trestné činnosti včetně násilné.

Podobně jako teistický, lze rozdělit také ateistický (agnostický) satanismus, s tím rozdílem, že zde nalezneme větší podíl vyložených individualistů, inspirovaných zejména LaVeyovou Satanskou biblí, kteří netvoří vůbec žádnou organizovanou strukturu. Kromě LaVeyova učení bývají dalším zdrojem jejich inspirace texty satanistických hudebních skupin. Tito satanisté-solitéři se již pohybují na hranici (kvazi)náboženského fenoménu a životního stylu, jakým je například punk.

Úplným závěrem je třeba připomenout, že z religionistické perspektivy představuje satanismus jeden z mnoha náboženských jevů, který není kategoricky nijak mimořádný a jeho hodnocení z hlediska "společenské nebezpečnosti" nebo dokonce volání po jeho perzekuci není na místě. Náboženští extremisté a násilníci, maskující své zločiny za fasádu tajemných symbolů, se vyskytují v rámci všech hnutí a tradic, přičemž úkolem zodpovědných orgánů je trestat tyto jedince, nikoliv celý náboženský směr, k němuž se hlásí. Svoboda náboženského vyznání je totiž zaručena jak Listinou lidských práv a svobod, tak ústavami České i Slovenské republiky. Navzdory tomu všemu bude Satanovo jméno provokovat asi navždy.

čtenáři: 3.1/5 | hodnotilo: 15

Diskuze

Cekem příspěvků: 4

Headbanger14.08.11 | 23:31:32
František Novo...15.08.11 | 00:03:30
Headbanger15.08.11 | 00:15:37
František Novo...15.08.11 | 00:23:50

Nejnovější diskuze

Rock'n'roll už nikdy nebude takový jako dřív

Reverend anonym
23.11.15 | 11:49:25

Rock'n'roll už nikdy nebude takový jako dřív

František Novotný anonym
23.11.15 | 05:02:25

Rock'n'roll už nikdy nebude takový jako dřív

Reverend anonym
22.11.15 | 07:34:56

Rock'n'roll už nikdy nebude takový jako dřív

František Novotný anonym
20.11.15 | 22:29:35

Rock'n'roll už nikdy nebude takový jako dřív

grbňavý anonym
19.11.15 | 20:06:09

Rock'n'roll už nikdy nebude takový jako dřív

Jaroslav Burda
19.11.15 | 13:59:42

Rock'n'roll už nikdy nebude takový jako dřív

Reverend anonym
19.11.15 | 11:34:17

Rock'n'roll už nikdy nebude takový jako dřív

Štěpán Šimek
19.11.15 | 08:35:18

Rock'n'roll už nikdy nebude takový jako dřív

František Novotný anonym
18.11.15 | 23:22:23

Rock'n'roll už nikdy nebude takový jako dřív

Reverend anonym
18.11.15 | 21:08:27

Více

Facebook   MySpace   YouTube